Blogs

BG

Grundlæggende DAX-funktioner

Grundlæggende DAX-funktioner: Sådan kommer du i gang med at skrive beregninger i Power BI

DAX (Data Analysis Expressions) er et sprog, der bruges til at oprette beregninger og udtrække data i Power BI. Hvis du er ny til Power BI og DAX, kan det være overvældende at komme i gang med at skrive dine egne beregninger. Men ved at lære nogle grundlæggende DAX-funktioner kan du begynde at oprette enkle beregninger og få mere ud af dine data.

Her er nogle grundlæggende DAX-funktioner, som du bør kende:

 1. SUM
  SUM-funktionen bruges til at summere værdier i en kolonne. Du kan bruge SUM-funktionen til at oprette en beregning, der summerer en bestemt måling, f.eks. salg eller antal.
= SUM(Sales[Amount])
 1. AVERAGE
  AVERAGE-funktionen bruges til at beregne gennemsnittet af værdier i en kolonne. Du kan bruge AVERAGE-funktionen til at oprette en beregning, der viser det gennemsnitlige salg eller antal i en given periode.
= AVERAGE(Sales[Amount])
 1. MAX og MIN
  MAX-funktionen bruges til at finde den højeste værdi i en kolonne, mens MIN-funktionen bruges til at finde den laveste værdi i en kolonne. Du kan bruge MAX og MIN-funktionerne til at oprette beregninger, der viser den højeste eller laveste værdi i en given periode.
= MAX(Sales[Amount])
= MIN(Sales[Amount])
 1. COUNT
  COUNT-funktionen bruges til at tælle antallet af rækker i en kolonne. Du kan bruge COUNT-funktionen til at oprette en beregning, der viser antallet af ordrer eller kunder i en given periode.
= COUNT(Sales[OrderID])
 1. IF
  IF-funktionen bruges til at oprette en betinget beregning. Du kan bruge IF-funktionen til at oprette en beregning, der viser en værdi, hvis en betingelse er opfyldt, og en anden værdi, hvis betingelsen ikke er opfyldt.
= IF(Sales[Amount] > 1000, "Stor ordre", "Lille ordre")

Disse grundlæggende DAX-funktioner kan hjælpe dig med at oprette enkle beregninger i Power BI. Når du har lært disse funktioner, kan du begynde at udforske mere avancerede funktioner og kombinere dem til mere komplekse beregninger. Husk, at det tager tid at lære DAX, men det kan være en kraftfuld måde at få mere ud af dine data på.