Blogs

Cat

DAX

DAX (Data Analysis Expressions) er et formel-sprog, som bruges til at udføre avancerede datamodellering og beregninger i Microsoft Power BI, Excel Power Pivot og SQL Server Analysis Services (SSAS). DAX er designet til at håndtere store mængder af data og gør det muligt at udføre komplekse analyser og beregninger på tværs af forskellige datakilder.

DAX kan bruges til at oprette formler og udtryk, som udfører forskellige typer af beregninger. Her er nogle eksempler på, hvad DAX kan gøre:

  • Beregne samlede salg: Du kan bruge DAX til at beregne samlede salg for et bestemt tidsinterval. For eksempel kan du oprette en formel, der summerer salget af et produkt i en bestemt måned eller år.
  • Få vist forskellen mellem to perioder: DAX kan også bruges til at sammenligne data fra to perioder og beregne forskellen mellem dem. For eksempel kan du oprette en formel, der viser forskellen i salg mellem denne måned og sidste måned.
  • Identificere top sælgere: Du kan bruge DAX til at identificere top sælgere eller produkter ved at oprette en formel, der rangerer salg efter størrelse og viser de øverste resultater.

En af de største fordele ved DAX er, at det gør det nemt at udføre komplekse beregninger på tværs af forskellige datakilder. Det er også nemt at lære, da det ligner andre formler og udtryk, som du måske allerede kender fra Excel.

DAX er en vigtig teknologi for alle, der arbejder med store mængder data og ønsker at få meningsfuld indsigt i deres data. Med DAX kan du trække dybdegående indsigt og opdage vigtige mønstre, der ellers ville være svære at opdage.