Blogs

Dax 1 SH

5 avancerede DAX-funktioner til Power BI

Data Analysis Expressions (DAX) er et kraftfuldt sprog, der bruges til at oprette beregninger og analyser i Power BI og andre Microsoft-produkter. Mens grundlæggende DAX-funktioner som SUM, COUNT og AVERAGE er vigtige, er der også mange avancerede funktioner, der kan bruges til at oprette mere komplekse beregninger og analyser. I denne blogpost vil vi præsentere 5 af disse avancerede DAX-funktioner.

  1. CALCULATE

CALCULATE-funktionen er en af de mest kraftfulde DAX-funktioner og bruges til at ændre filtrene på tværs af en rapport eller en visualisering. Funktionen tager et eller flere udtryk som argumenter, og filtrerer dataene i henhold til disse udtryk. CALCULATE-funktionen kan også bruges til at oprette beregninger baseret på forskellige filtre eller kombinationer af filtre.

  1. ALL

ALL-funktionen bruges til at fjerne filtrene på en kolonne eller en tabel og returnere alle værdierne i kolonnen eller tabellen. Denne funktion er særligt nyttig, når du vil oprette en beregning, der ignorerer de aktuelle filtre, eller når du vil oprette en visualisering, der viser alle værdierne i en kolonne.

  1. SWITCH

SWITCH-funktionen bruges til at oprette en betingelsesbaseret beregning, hvor forskellige resultater returneres baseret på forskellige betingelser. Funktionen tager en eller flere betingelser og en række værdier som argumenter. Hvis en betingelse er opfyldt, returnerer funktionen den tilsvarende værdi.

  1. RANKX

RANKX-funktionen bruges til at oprette en rangering af værdier i en kolonne baseret på en anden kolonne eller en beregning. Funktionen tager tre argumenter: kolonnenavnet, der skal rangeres, navnet på kolonnen eller beregningen, der bruges til at beregne rangordningen, og en valgfri parameter, der angiver, om rangordningen skal være i stigende eller faldende rækkefølge.

  1. RELATED

RELATED-funktionen bruges til at oprette en beregning baseret på relationer mellem tabeller i en Power BI-rapport. Funktionen tager navnet på kolonnen i den relaterede tabel som argument og returnerer værdien i denne kolonne, der matcher den aktuelle række i den primære tabel. Dette er særligt nyttigt, når du vil oprette en beregning, der tager hensyn til data fra flere tabeller i en rapport.

Konklusion

DAX-funktionerne i Power BI kan hjælpe dig med at oprette avancerede beregninger og analyser baseret på dine data. Mens grundlæggende funktioner som SUM og COUNT er vigtige, er der også mange avancerede funktioner, der kan